Hebreisk ordlista:

Bar Mitsvah, budets son, religiöst myndig, män 13 år.

Bat Mitsvah, budets dotter, kvinnor 12 år.

Beit Knesset, synagoga.

B'rit Milah, omskärelseförbund.

B'rachah, välsignelse.

B'rit HaChadashah, Förnyade/Nya Förbundet, Kungliga Koden, Nya Testamentet.

Challah, sabbatsbröd, flätat.

Chamets, mat som jäst.

Chumash, de fem Moseböckerna.

Haftarah, en del av profeterna som läses varje sabbat efter Parashah-läsningen.

HaShem, Namnet [sägs i dagligt tal om Den Evige då vi inte i onödan uttalar de namn som står i  Torán]

Havdalah, delning, kommer från ordet lehavdil, att skilja (mellan Sabbaten och vardagen), bönen efter Sabbaten

Jad (eller Yad), hand

Jadit (eller Yadit), pekhand till att läsa Torá.

Jajin (eller Yayin), vin.

Jom Tov (eller Yom Tov), god dag (inte att förväxla med "goddag"), helgdag, fest, högtidsdag.

Kabbalat Shabbat, sabbatsmottagande.

Kasher / Kosher, förberedd mat, tillåten mat enligt Torá.

Kavod, ära, heder.

Kehillah, församling.

Kiddush, helgande, välsignelsebönen över vinbägaren eller brödet (när det inte finns vin).

Matsah, osyrat bröd.

 Menorah, ljusstake, lampa.

Mikveh, reninsbassäng.

Minjan (eller Minyan), 10 män som är Bar Mitsvah som samlas för att utföra en religiös handling, ex. vis bön.

Mishnah, repetition, första delen av Talmud.

Mitsvah, bud.

Neviim, profeter.

Olam HaZeh, denna tidsålder.

Olam HaBa, den kommande tidsåldern.

Parashah, en del av Torán som läses varje sabbat.

Parve, mat som inte har mjölk eller köttprodukter i sig.

Rosh Chodesh, nymånad.

Seder, ordning, program, (syftar oftast på Sederafton på Pesach, den judiska påsken).

Sefer Torá, Torárulle.

Shofar, horn att stöta i.

Siddur, bönbok, (har också med ordning att göra).

Sukkah (eller Suckah), hydda.

Tallit, bönesjal.

Tallit katan, liten mantel med tsitsit (även kallad endast tsitsit eller tsitsiot).

Talmid, plural talmidim, lärjunge.

Talmud, den judiska traditionen som skrevs ner i Babylon och Tiberias ("Jerushalajim").

Tanach, Torá, Neviim (Profeter), Ketuvim (Skrifter), gamla testamentet.

Tefillin, böneremsor med små kapslar innehållande pergamentblad med shema-texterna,  sätts på armen (shel yad) och på huvudet (shel rosh).

Taref, otillåten mat.

Teshuvah, omvändelse.

Judendomens tre te:  

Torá, undervisning, instruktion, lag.

Tefillah, bön.  

Tsedakah, (utövande av) rättfärdighet, god gärning, oftast förenad med penninggåva.

 Tsitsit, tofs med 8 trådar som hänger i de fyra hörnen på talliten.