Dopet till Messias

Det finns flera anledningar till varför Matt. 28:19 kan misstänkas ha blivit manipulerat av senare avskrivare för att ge bibliskt stöd för treenigheten. Det finns olika arbeten (Hans Kosmala & David Flusser) som dokumenterar att Eusebius läste en annan version av Matt.28:19 vid Nicaea, än den vi har idag. Den version som Eusebius citerade löd i avslutningen "...gör dem till lärjungar i mitt namn".

www.godglorified.com/kosmala.htm
www.godglorified.com/matthew_2819.htm

Att bli någons lärjunge innebar att man gjorde tevilah genom att doppa ned hela kroppen i en mikveh för att visa att man efter detta är denne rabbis lärjunge och vill följa honom. Dopet är i Eusebius version av Matt.28:19 en självklarhet för att bli rabbi Jeshuas lärjunge, även om det inte nämns direkt. Eftersom frälsningen kommer från judarna gör också dopet detta. Därför var de som döptes till Johannes döparen tvungna att döpa om sig till Jeshua för att bli hans lärjunge. Man döptes alltså till att följa en rabbi. Att döpas till efterföljare till den utlovade Messias är naturligtvis något speciellt och kan inte jämföras med att bli lärjunge till någon av de som vid samma tid samlade lärjungar omkring sig, men funktionen och tanken är densamma och det var detta som så småningom omtolkades och blev till det "kristna dopet". Med denna judiska förståelse av dopet faller hela debatten om barndop! Det var inga barn eller spädbarn som blev lärjungar till en rabbi. Minsta möjliga ålder borde vara 13 år, då man gjort sin bar mitzvah och därmed var ansvarig för sitt andliga liv.

Därför finns det inga messianska församlingar som praktiserar barndop eller begjutning. Man vet bakgrunden, den som kyrkofäderna inte ville veta av, och därför besparas man hela denna historiska förvirrade obibliska dopdebatt.

Om nu Jeshua befallt dem att döpa i "Faderns, Sonens och den helige Andes namn" varför var detta glömt på bara mindre än 2 veckor. I Apg 2:38 säger Petrus: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn...". Sanningen är att det finns inte ett enda exempel i hela NT där någon döps i Faderns, Sonens och den helige Andes namn! Så maximalt olydiga kan lärjungarna väl ändå inte varit?

Ytterligare något som visar att dopet är en överlåtelsehandling till Jeshua finns i 1 Kor. 1:13:

"Är då Messias delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn?"

Vi ser att det handlar om dop i en persons namn, i den korsfästes namn. Det messianska dopet är ett dop till den "Korsfäste" och det sker i "den korsfästes namn". Hur går det då med bibelsynen att NT är Guds Ord? Nej, det faller ingen eld från himlen över den som lägger till eller drar ifrån, det visar historien. Men det brukar visa sig att när man går in och förändrar, så klarar man inte av att göra det på ett sätt så att det inte märks i övriga delar av Skriften. Det är summan av Guds Ord som är sanning. En fråga som tränger sig på blir: Varför blev det "kristna dopet" ett dop till "Fader, Son och helig Ande", när det inte finns spår av att det praktiserades i någon av NT´s skrifter?

Stig Åke Gerdvall