Sex steg till sann omvändelse

Detta är första studiet i en serie av sex som utgår från Hebreerbrevet 6:1-2 där det talas om grunden i den messianska läran. De sex grundläggande teman som där talas om är:

· omvändelse från döda gärningar
· tro på Eloah (Gud)
· reningar
· handpåläggning
· de dödas uppståndelse
· en evig dom

Idag skall vi tala om sex steg till sann omvändelse och börjar med att läsa i Markus 1:14:

"Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Yesuha till galiléen och predikade Guds evangelium. Han sa. "Tiden är fullbordad och Guds rike är här. OMVÄND er och tro evangelium.""
Johannes var en förelöpare till Messias. Han beredde vägen för att folket skulle kunna ta emot Messias. Johannes predikade omvändelse. Ordet omvändelse är ett mycket viktigt ord, och om vi inte förstår betydelsen att detta ord kan vi inte bli frälsta. Jeshua sa en gång, att om vi inte omvänder oss, kommer vi alla att förgås. Därför är det nödvändigt att förstå innebörden av ordet OMVÄNDELSE.

När Johannes kom predikade han omvändelse. Han döpte folket till omvändelse så att de skulle sluta att synda. Folket som omvände sig bestämde sig för att ändra sin livsstil för att kunna ta emot Messias. För när tiden var fullbordad kom nämligen Messias. Och han började med att predika samma sak. Jeshua predikade "Guds evangelium". Evangelium är ett grekiskt ord som betyder "glatt budskap". Det finns ett glatt budskap ifrån Gud. Och detta glada budskap predikade Jeshua. Men om vi ser på det hebreiska ordet "mesorah", som ligger bakom det grekiska ordet "evangelion", finner vi en djupare betydelse av detta budskap. Det är fråga om löftet om befrielse som funnits ända sedan Adam föll i synd och som predikats av alla Israels profeter. Nu var tiden inne för uppfyllandet av detta urgamla löfte, detta "mesorah".

Den judiska traditionen lär att det från Adam och framåt skulle de gå vissa tider. Det finns tider i världshistorien. Och man brukar jämföra skapelsedagarna med årtusenden. Detta finns beskrivet i Ps 90:4: "Ty tusen år är i dina ögon som en dag som förgick i går de är som en nattväkt." Också i 2 pet 3:8 står det: "Men glöm inte detta, mina älskade att en dag för HERREN är som tusen år och tusen år som en dag." Vi ser alltså att det finns en koppling mellan en dag och 1000 år. Om det nu tog sex dagar att skapa jorden, motsvarar alltså detta 6000 år av världshistorien från Adams skapelse. Sju tusenårs-dagar är 7000 år, den sjunde dagen är sabbatsdagen, som motsvarar det sjunde tusenåret sedan Adam skapades. Då blir det en sabbatsvila för världen som varar i 1000 år. Det kallas också "tusenårsriket".

I Talmud kan man få undervisning om hur judarna ser på det här. Den lär att världshistorien kommer att ha 6000 år, sedan kommer Guds rike. Först 2000 år utan Torá, (Guds lag, instruktioner), sedan kommer 2000 år med Torá, efter det kommer 2000 år med Messias. Därefter kommer Guds rike till jorden i 1000 år. Efter detta kommer sedan nya himlar och en ny jord. Detta är en mycket gammal judisk undervisning, som härstammar från profeten Elia.

Om vi nu räknar 2000 år från Adam kommer vi till Abraham. Abraham föddes 1948 efter Adam. Om vi går fram 2000 år till kommer vi till ordet som vi läste i Markus: "tiden är fullbordad". Jeshua tog inte dessa ord i luften, utan nu hade det gått 4000 år ifrån Adam och tiden var nu inne. Tiden var inne för en förändring enligt Guds kalender.

2000 år utan Torá
2000 år med Torá
2000 år med Messias

Messias kom med den slutgiltiga uttydningen av lagen, Torá. Därför säger han: "nu är tiden inne". När Jeshua sa detta var det på hösten år 27, enligt nuvarande romersk tideräkning.

I Daniel kap 9 kan vi läsa om en profetia som talar om när Messias skulle komma, och när han skulle dö. Det går att räkna ut när han skulle komma, och efter hans död skulle staden förstöras. Det står att en furste skulle förstöra templet och detta hände år 70. År 27 sa Jeshua att tiden var inne. Tre och ett halvt år senare dog han, på påsken år 31. Därefter tog det 40 år innan templet förstördes. Då uppfylldes profetian i Daniels bok kap 9:25-26.

Det fanns en räkning av 69 årsveckor. Från år 457 f.Kr., (då kung Artasasta utfärdade en befallning om att templet i Jerusalem skulle återuppbyggas), räknar man åren av de 69 årsveckorna, 69x7 = 483 år. Då kommer man fram till år 27, då Jeshuas började predika. I profetian står det skrivet att Messias därefter skulle dö och sedan, efter Messias död, skulle templet förstöras.

Det går alltså att genom det profetiska ordet bevisa att det var Jeshua som Daniel profeterade om. Beviset för att Jeshua är Messias förstår man av profetian om att templet skulle förstöras efter hans död.

Jeshua predikade i början av det 4:e årtusendet efter Adam. Nu var tiden inne då Messias var närvarande. Därför måste man omvända sig. Det måste bli en förändring i folket, för att de skulle kunna vara med i det som hände då. Detta hände för 2000 år sedan. Om ett 20-tal år har det gått 2000 år igen och troligtvis har 1000 års riket börjat då. Vi är nu nära gränsen till början av det sjunde tusenåret. Nu är vi nära gränsen till det årtusende då Guds rike kommer i sin fulla kraft. När det har gått 6000 år efter Adam börjar alltså 1000 årsriket.

Vi ska titta på vad ordet "omvänd er" betyder. Om ingen omvändelse äger rum i våra liv, sker heller ingen frälsning. Att omvända sig betyder att gå tillbaka till utgångspunkten.

ERKÄNNANDE - Gud vill att vi ska lyda honom . När man vänder om går man tillbaka för att på nytt igen göra Guds vilja. I Joh 3:4 kan vi läsa. "Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen" (Guds lag). Synd är lagbrott, brott mot Guds bud. Ordet omvändelse betyder vänd tillbaka. Första steget är då att erkänna att jag har syndat. Det går inte att få förlåtelse om jag inte erkänner min synd. Det finns 613 bud, men alla bud i Guds lag gäller inte alla. Men över 100 bud kan vi ta till oss som t ex. "Du skall inte bära falskt vittnesbörd", "Du skall inga andra gudar hava jämte Herren", "Du skall inte göra dig någon avbild", plus en hel del andra. Om nu människor bryter mot dessa bud, som t ex offrar till andra gudar, måste de vända om från det. Det finns andra gudar i världen och i Sverige, som vi måste sluta upp att hylla och tjäna. Det finns hedniska avgudar som svenskarna måste omvända sig ifrån, om annars bryter de mot Guds bud. Det första steget till sann omvändelse i våra liv är alltså ett erkännande att jag brutit mot Guds bud.

ÅNGER - "jag skulle aldrig ha gjort det där". Om man inte känner ånger för sin synd, finns det ingen förlåtelse. Om du säger att du har bett om förlåtelse för något du gjort, men samtidigt tycker att det var bra att du gjorde det för då fick du i alla fall en erfarenhet, så tycker du i grund o botten att det var bra det du gjorde. Det är inte någon ånger i en sådan attityd. Sann ånger innebär att man tänker att man aldrig skulle ha gjort det där och att man önskar att det vore ogjort.

BEKÄNNELSE - När Adam och Eva tagit av den förbjudna frukten kom Gud på eftermiddagen och ropade: "Ayeka?" - "Var är du?". Adam hade gömt sig bakom träden. Erkände Adam vad han hade gjort? Nej. I stället skyllde han ifrån sig på Gud och på kvinnan: "Kvinnan som DU gav mig." Om man har en sådan attityd som Adam hade, går det inte att få förlåtelse. Gud behandlar en sådan människa med vrede och stark disciplin. Eloah öskar att en sådan människa omvänder sig. Om ingen omvändelse sker går den människan evigt förlorad. Hon kommer till den eviga eldsjön och brinner upp, förintas och förstörs. Därför behandlar Eloah Adam med väldig stränghet. Han för ut honom ur lustgården och sätter starka krigsänglar vid ingången. 1 Mos 3:17 står det skrivet "…marken skall vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever". Vers 19 säger: "I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av jord är du, och jord ska du åter bli". När en människa inte har vänt om, står hon under Guds vrede. Eloah är arg på den människa som inte erkänner sin synd.

Men när den människan erkänner sin synd, då händer något. Då vaknar Eloahs stora barmhärtighet. Det är resultatet av sann omvändelse, som vi måste förkunna. Om Adam hade erkänt sin synd, hade inte Gud behandlad honom så. Genom historien ser vi hur Gud behandlar människor som omvänder sig med stor barmhärtighet. Den som omvänder sig och ödmjukar sig får alltid barmhärtighet från Gud. Men den som inte vill böja sig förblir under Guds vrede.

Ett annat exempel finner vi i kung David. Han hade begått äktenskapsbrott och mord. David tittade på en kvinna som gjorde sitt reningsbad efter sin mensturation och fick begär till henne. David hade då en mantel på sig med hörntofsar, som skulle påminna honom om att inte följa ögonens begärelse. Men David tittade för mycket. De är inte synd att få syn på något som kan skapa begär, så länge du inte tar in det i ditt hjärta. Davids fall var att han tittade igen så att begär upptändes i honom. Han kallade henne till sig och hon låg hos honom, en annan mans kvinna. Hennes man var känd som en av Davids hjältar. Just då var han ute i striden mot ammoniterna. David hade stannat hemma. Bekvämlighet och njutninglystnad kom över honom och detta ledde till synd.

När kung David fick reda på att Bat Sheva hace blivit gravid, kallade han hem hennes man Uria ifrån stridsfältet. Nu skulle han fixa till så att Uria kom hem för att vara med sin fru, så att det skulle se ut som om barnet var äkta, och för att inte hans synd skulle bli uppenbarad. David försökte täcka över sin synd.

Uria hade en mycket hög stridsmoral, så när han kom hem vägrade han att gå in i sitt hus. Han stannade i porten. Då försökte kungen med ett annat trick. Han bjöd hem Uria och lät honom dricka sig berusad av vin. Men fastän nu Uria kom hem berusad, gick han ändå inte in och sov med sin fru. Han tänkte, "jag kan inte gå hem och sova med min fru när de andra är ute på stridsfältet. Hur ska jag kunna njuta när mina bröder är ute och strider". Uria hade högre moral än kungen. David själv hade tränat sina soldater att bli sådana, men själv hade han slappat efter. Kungens uppgift var att alltid vara med när det var krig. Men nu var han hemma.

När nu Davids plan att få hem Uria misslyckades tänkte han: "Jag måste täcka över min synd, så att ingen tror att jag är pappa till barnet." Det är det värsta man kan göra, för den som täcker över sin synd går det illa för. Men den som tar upp sin synd i ljuset får barmhärtighet.

David har ytterligare en plan i sitt hjärta för att täcka över sin synd. "Jag ser till att Uria dör i striden", tänkte han. "Jag skickar ett brev till befälhavaren Joab". Där skrev han: "När ni kommer in i staden, se till att ni kommer nära muren. Och precis när ni är längst fram vid muren, dra er då undan från Uria". Joab var under kungens befäl och lydde, så att Uria dog av pilarna som sköts från muren.

Kungen hade organiserat Urias död. Samtidigt dog några fler israeliter som var med i striden. När budet kom till kungen att Uria var död, kom budet också till Bat Sheva som blev mycket ledsen och sörjde.

Efter det tog David henne till sig och hon blev hans hustru. Det såg kanske snyggt ut, diplomatiskt och politiskt, men det kungen gjort misshagade Herren. Eloah tyckte mycket illa om det som David gjort i skymundan. Gud ser allt vi gör och det vi säger redan innan vi säger det. Ju mer medveten jag blir av denna sanning, förhindrar det synd i mitt liv. Det vi gör i hemlighet kommer förr eller senare upp i ljuset. "Det som göms snö kommer upp i tö". Så är det i Guds rike, när vi gömmer synden kommer det alltid fram någon gång. Det går inte att leva i mörkret, ljuset är alltid starkare än mörkret.

Kung David upplevde en hemsk situation efter detta. Han kände sig dålig. Vi läser om detta i Psalm 32. "Jag vill bekänna. Då förlät du mig min synds missgärning". David bröt mot tre stora bud. Du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte döda och du skall inte bära falsk vittnesbörd.

Psalm 51 talar också om kung Davids synd. Profeten Natan kom till kungen och berättade hur en rik man hade stulit och varit grym mot en fattg man. Kungen blev rasande och gav sitt domslut: "Den man som har gjort detta förtjänar döden". Natan säger: "du är den mannen". Varför blev kung David arg. Ofta är det så att jag blir arg på den som har samma synd som jag. Detta är ganska vanligt. Jeshua sa "Hur kommer det att du ser flisan i din broders öga, när du själv har en stor bjälke i ditt eget öga. Ta först bort bjälken i ditt eget öga så att du ser bra. Sedan kan du ta bort flisan i din broders öga".

David hade en rejäl bjälke i sitt öga och såg nu flisan i sin broder. "Den som har gjort detta förtjänar döden och lammet som han har dödat skall han ersätta fyradubbelt igen. För att han har varit så obarmhärtig. Profeten Natan sa, Du är den mannen." Detta är ett av de starkaste orden i bibeln. När man pekar på en annan, finns det alltid 3 fingrar som pekar tillbaka på mig själv Då säger Natan. "Så säger den evige Israels Gud, jag har smort díg till konung jag har räddat dig ur Sauls hand, jag har gett dig din Herres hus och lagt din Herres hustrur i din famn. Jag har gett dig Israel och Juda hus, och om detta skulle varit för lite, skulle jag gett dig ännu mer. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som varit ont i Herrens ögon.

För folket runt omkring kanske det var vanligt med äktenskapsbrott. I Sverige idag är det vanligt med denna synd. Men i Herrens ögon är detta något ont. Och Herren är emot alla dem som begår äktenskapsbrott. Det kom en dom över kung David som var mycket stark. "Hetiten Uria har du dödat med svärd, hans hustru har du tagit åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. Så säger Herre: jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem till någon annan, och han skall ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen. Då sa David: Jag har syndat mot Herren. Natan sa till David Så har och Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö."

Herren gav en snabb förlåtelse. David ödmjukade sig djupt. Ju djupare ödmjukande inför Gud desto starkare blir barmhärtigheten. Gud kan man aldrig bedra. Han vet vad som finns i våra hjärtan. Han visste att David hade ödmjukat sig rejält. När domen kom över David var han färdig att böja sig och ta emot förlåtelse. David ödmjukade sig så fort domen kom.

Lagen säger att en äktenskapsbrytare ska dö. Men Gud gav barmhärtighet p.g.a. att David ödmjukade sig. Jeshua dog i Davids ställe för att han skulle slippa stenas till döds.

I det här fallet fanns det erkännande, ånger och även bekännelse inför människor. Jak 5:16 säger: "Bekän era synder för varandra.." Syndabekännelse är inte bara inför Eloah, det är också inför människor. Om man har syndat inför någon människa måste man be om förlåtelse. "Jag har gjort de här och det här, kan du förlåta mig?"

FÖRLÅTELSEBÖN - När kung David bekände sin synd var det samtidigt en bön om förlåtelse, trots att han inte sa "förlåt mig". Eloah kände kung Davids hjärta. I Ps 51 ber han om förlåtelse "För sångmästaren, en psalm av David när profeten Natan kom till honom, sedan han gått in till Bat-Seba. Gud var mig nådig enligt din godhet." Här ser vi att David har en bön om förlåtelse. "Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning och rena mig ifrån min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig.. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon."

Det är Eloah som sätter upp normer för vad som är ont och gott, det är inte humanismen eller det samhälle som vi lever i just nu som sätter gränserna för det som är synd och inte synd. Det är ingen religiös tradition som bestämmer vad som är synd och inte synd. Det är Guds Ord som sätter gränserna och dessa gränser är eviga och går inte att ändra på. Detta läser vi om i Moseböckerna. Kung David säger: "jag har gjort ont i dina ögon du är rättfärdig när du talar, och du är ren när du dömer" osv. Längre fram ber han om renhet och säger: "vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar." Vers 12: "skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande." När man bär på synd har man ingen frimodig ande. Man vågar inte be Gud om någonting, och om man gör det är man en hycklare, man är inte ärlig. Kung David bad om att få bli upprättad. Och han fick total upprättelse, förutom att det nyfödda barnet fick dö. Men efter det, föddes det ett nytt barn med samma kvinna som fick namnet Shlomo, Salomo. Detta talar om för oss vilken oerhörd förlåtelse och upprättelse kung David fick, efter att han omvänt sig i hjärtat.

BESLUTSAMHET - Vi läser i vers 15: "jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig." Om inte kung David hade beslutat sig för att aldrig göra om sin synd, så hade han inte kunnat vara så frimodig med att skriva så här.

När man har syndat, erkänt det, ångrat sig, bekänt och bett om förlåtelse, måste man dessutom ta ett fast beslut om att aldrig göra om det där, annars är det ingen sann omvändelse. Kom ihåg detta: Om vi inte beslutar oss för att aldrig mer göra om det, är det ingen sann omvändelse.

Man har lätt för att tänka: "jag är bara en människa, och kommer säkert att göra om det där". Vi kan inte tänka så, om det skall leda till förlåtelse, det måste finnas ett stark beslut i våra hjärtan att aldrig mer göra om det som vi gjort. Vi måste lägga bort synden och det onda som vi gjort. Om vi tänker att vi ska göra om synden igen, är det ingen sann omvändelse i våra liv. Vi måste ta ett beslut. Vers 16 säger. "Rädda mig ifrån blodskulder Gud." Nu ber han Eloah om hjälp. När vi bestämmer oss för att inte göra om synden i våra liv, är detta ett trosteg. Man tror på Gud att han kan hjälpa mig att inte göra om det. Vi behöver lita på att Herren kan bevara oss ifrån synd. När jag beslutar mig för att aldrig göra om en synd ska man tillägga, "med din hjälp o Gud. Jag klarar inte detta på egen hand, men med din hjälp ska jag klara av det." När min önskan är att aldrig göra om det, då är det sann omvändelse. "Ge mig din kraft Eloah att klara av det!" I vers 16 står det: "Rädda mig Gud ifrån blodskulder. Gud du min frälsnings Gud. Så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre öppna mina läppar så skall min mun förkunna ditt lov." David ber om hjälp att inte göra om sin synd.

Det sista steget som vi skall ta upp när det gäller sann omvändelse, är när det gäller brott som man har begått mot en annan människa. Då måste man ersätta det man gjort.

ERSÄTTNING Vi har ett exempel ifrån berättelsen om Sackeus’. Han fick besök av Jeshua. Sackeus satt i mullbärsfikonträdet för han var för kort. Jeshua kom förbi och tittade upp mot trädet och ropade: "Sackeus kom ner jag vill komma hem till dig". Och han fick då komma hem till honom. Sackeus var en skatteindrivare åt romarna som då hade ockuperat Israel. Efter att Jeshua besökt Sackeus, ställer han sig upp och säger: "Hälften av mina ägodelar ger jag åt de fattiga. Och om jag tagit för mycket av någon ger jag fyradubbelt igen." En skatteindrivare arbetar med att ta tullavgift från dem som är på väg in i en stad för att sälja sina varor. Om en man kom och skulle sälja 38 fiskar, sa Sackeus: "Du får betala en till mig." Ibland hände det att han tog för mycket skatt och lade det i sin egen ficka. På så vis blev han en tjuv. Nu när Jeshua hade kommit till honom kom omvändelsen till hans liv. Jeshua sa: "Idag har frälsning kommit till detta hus. För också han är en Abrahams son." Beviset för att han hade omvänt sig ifrån sin synd var alltså att han var villig att betala tillbaka allt han stulit. Om Sackeus inte velat betala igen, hade det inte varit någon riktig omvändelse och därmed heller ingen frälsning.

Detta kommer från Guds Lag, den som inte vill göra upp sina synder kan inte bli frälst. Den som säger: "Gud har förlåtit mig", men inte gör upp med människor, får inte förlåtelse av Gud. Det är viktigt att ersätta så mycket man kan, eller i alla fall försöka rätta till det som blivit skadat. Gå till människor be om förlåtelse och ersätta det som blivit skadat är jätteviktigt!

Johannes kom och predikade: "Nu är tiden här". I Luk. 3:7 läser vi. "Han sa nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: Ni huggormsyngel". Det var väl ett härligt tema på hans predikan! Men Johannes såg vad som fanns i deras hjärtan. En människa kan hyckla hur mycket som helst inför människor, men inte inför Eloah. Johannes var en profet och därför såg han vad som fanns i folkets hjärtan. De såg ut som om de kom för att omvända sig men deras hjärtan hade inte ödmjukat sig inför Gud. De hade inte erkänt sin synd, inte ångrat den eller bekänt den, och inte bett om förlåtelse, och inte heller velat ersätta förlusterna för sin synd. De ville inte heller göra upp med människor det som blivit fel. Därför kallar Johannes dem för huggormsyngel. "Vem har intalat er att försöka fly från den kommande vredesdomen." Det räcker inte med att ha en yttre fasad, att det ser ut som. Det måste vara en hjärtas omvändelse in i det innersta. Sedan står det vidare. "Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen." Det måste alltid bli en frukt av omvändelsen, annars är det ingen äkta omvändelse. "Och tänk inte: "vi har Abraham till fader". Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på trädet". Det är alltså hjärtat. Eloah dömer vårt hjärta. Han vill se vad vi har i vårt inre. "Så blir varje träd som inte bär god frukt nedhugget och kastat i elden." Man blir av med sitt liv, uppbränd. "Folket frågade: vad ska vi göra?" Detta är en bra fråga att ställa sig. "Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. De kom också publikaner för att bli döpta och de frågade honom. Mästare vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är fastställt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon utan nöj er med er lön" Det var ett härligt budskap. Här ser vi att frukten av omvändelsen har med det praktiska livet att göra. Omvändelse har väldigt mycket med människor, relationer och gemenskap att göra. Den som omvänder sig ifrån sin synd måste förstå att det påverkar hela ens sätt att leva. När Gud säger att du ska älska din nästa såsom dig själv, och du har en granne som inte ens har kläder och du har dubbelt så mycket kläder. Och om du säger att du ber om förlåtelse för dina synder, men inte är villig att dela med dig till din granne som fryser. Då har det inte skett någon omvändelse. Och du är olydig mot Guds bud, som säger att du ska älska din nästa som dig själv.

Ska vi titta på alla sex punkterna igen. Vad är sann omvändelse?

Först ett erkännande, av att man har brutit mot Guds lag.

De andra är att man ångrar sig, tänker så här: "detta skulle jag aldrig ha gjort".

Det tredje är att jag bekänner, inför Gud och människor.

Det fjärde man ber om förlåtelse.

Det femte man beslutar sig, att aldrig mer göra om detta, med Guds hjälp.

Och det sjätte, när det behövs, måste jag ersätta det som blivit skadat, eller om jag gjort fel mot människor.

Synden mot Gud kan vi aldrig ersätta. Det är dödsstraff på synd mot Eloah, hur liten den än är. Och det kan vi inte ersätta. Det vi skulle kunna göra är att vi dör för vår synd. Då har vi betalt för den. Men då går vi under. För den som dör i sina synder går evigt förlorad. Här finns det bara en enda möjlighet för oss att bli räddade. Och det är genom att en annan dör i mitt ställe. Detta är det absolut största buskap vi kan ge till människorna. Det finns en som har dött i ditt ställe. David slapp att bli stenad, just därför att Jeshua tog hans straff och hängdes på trä och blev uppspikad för att just kung David skulle bli av med sitt straff. David slapp att dö, trots att han var värd att få dödsstraff. Men Eloahs nåd var så stor när han ödmjukade sig så att han fick förlåtelse och slapp att dö. Och biljetten till uppståndelsen har han också klar. Kung David väntar på att Messias ska komma tillbaka då kommer han att resas upp från graven. Och ska då vara med i det rike som kommer. Kung David kommer att vara med, och så är det för alla som tror på Messias’ död som ersättning för våra synder.

Detta är den absolut viktigaste delen i Guds uppenbarelse. Att Jeshua dog för våra synder, han som blev slaktad för våra synders skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Vårt liv kan vi inte ersätta, men han betalade för oss. Detta är det mest underbara vi kan predika.

För att vi ska få del av Jeshua blodiga död så måste det finnas omvändelse i våra liv. Jag har frågat mig vad är Eloahs budskap till Sverige? Och under det här året har det bara kommit hela tiden när jag bett: "Omvändelse, omvändelse och omvändelse över Sverige". Om inte det predikas omvändelse i detta landet kommer landet Sverige att gå under. Det måste komma en uppresning av Guds lag och Guds bud, och samtidigt en ärlighet och uppriktighet, som gör att vårt land blir upprest igen, som under tiden då väckelse bröt igenom för omkring 150 år sedan.

Det är detta budskap som jag har på mitt hjärta till Sverige idag från HERREN:

VÄND OM FRÅN ERA SYNDER, annars går ni förlorade.

Jag önskar att detta budskap skall spridas vidare till hela Sverige och andra länder.

Ska vi repetera igen:

1:a erkänna

2:a ångra sig

3:e bekänna

4:e be om förlåtelse

5:e besluta sig

6:e ersätta

Det kommer en 7:e också, att man låter döpa sig efter första gången jag omvänt mig ifrån min synd. Detta för att kunna bekräfta sin omvändelse, och bli ett med Messias och hans försoningsverk. Men det får vi fördjupa oss mer i i ett annat studium.

Fader, vi ber att det vi undervisat om ska få röra vid tusentals människors hjärtan. Att detta ska bli till frälsning för massor av människor. Jag ber att ordet som har gått ut ska tas på ett rätt sätt, att det ska komma ner i mjuka hjärtan som tar emot ditt ord, din kärlek och din barmhärtighet.

Sänd din Ande som överbevisar om synd och skapar gudsfruktan så att alla som får del av detta budskap förstår allvaret med synden och dess konsekvenser. Fader, vi ber om sann omvändelse i detta land, så att du kan ge ut av din nåd och barmhärtighet, i Hans Majestät Jeshuas Namn, Amen!

Ketriel Blad