Hebreisk förståelse av begreppen

Elohim och tillbedjan
Del 3

 

Av Ketriel Blad
Avskrift från undervisning vid Pesach-konferensen i Vallersvik

Hishtachavá och proskyneo

Vi skall ta upp en sak till och det är ordet "tillbedjan". Jag skall bara snudda vid det innan vi slutar. Det står ju i Bibeln att man tillbad. Ordet "tillbedja" på hebreiska är "hishtachavá" och på grekiska "proskyneo". Det används på samma sätt och har samma betydelse på grekiska som på hebreiska, varken mer eller mindre. Om man studerar ordet "hishtachavá" i den hebreiska texten så ser man att det ibland är översatt med "tillbedja", men också med "falla ned inför" eller "falla ned på sitt ansikte". Man har alltså översatt orden "hishtachavá" och "proskyneo" med ordet "tillbedja", när man anser att det gäller tillbedjan till Gud den Högste, men man har översatt "hishtachavá" och "proskyneo" med "hylla" eller "falla ned inför" när det riktas till andra än den Evige Guden.

Lot gjorde hishtachavá

När till exempel Lot "böjde sej ner" inför de två änglarna som kom till Sodom så är det ordet "hishtachavá" som används.

1 Mos 19:1: "På kvällen kom de två änglarna till Sodoms port. När han fick se dem, steg han upp för att möta dem, och han föll ner med ansiktet mot jorden."

Varför översatte man det inte med "tillbad" här? Det är ju samma ord på hebreiska som används! Jo, därför att man anser att här var det inte fråga om tillbedjan, det var ju änglar som Lot böjde sig inför. När det riktas mot Gud så översätts det med "tillbedjan", men i andra sammanhang så översätter man "hishtachavá" med "att böja sej ned" eller "visa vördnad". Det gör man inför änglar. Vissa faller till marken när änglar uppenbarar sig. Änglarna har blivit beklädda med den Eviges auktoritet och då visar man respekt. Det gör man också inför andra ledare som har fått auktoritet från Gud.

2 Mos12:27: "Då böjde folket sig ner och tillbad."

När Mose hade instiftat om påsken så står det att folket "böjde sej ner och tillbad". Där är det ordet "hishtachavá". Här har man helt riktigt översatt med "tillbad" eftersom det uppenbart riktar sig till Israels Gud.

Hishtachavá inför Kungar

"Folk skall tjäna dig och folkslag skall falla ner för dig", 1Mos 27:29.
Detta är en del av välsignelsen över Jakob. Vi skulle också kunna översätta så här: "Folkslag skall tillbedja dej Jakob". Men så kan vi ju inte översätta eftersom det är uppenbart att vi inte skall tillbe Jakob. Men det är samma ord, "hishtachavá". Kungarna fick också denna typ av vördnad.

1Mos 43:28: "De svarade: "Ja, det står väl till med vår far, din tjänare. Han lever än". Och de bugade sig och föll ner för honom."Josefs bröder bugade sej, de gjorde hishtachavá. Dom tillbad ju inte honom, men dom visade honom vördnad genom att falla ner på knä. David gjorde"hishtachavá" inför Saul. I Psalm 45:12 talas det om att kungens brud skall göra hishtachavá inför sin man vid bröllopet. Psalm 45 är en messiansk psalm som talar om Lammets brud som skall böja sej ned inför sin mästare. Detta gjorde fruarna på Bibelns tid, de kallade sina män för Adon (herre). Petrus refererar till detta när det gäller Sara.

Kungar kommer att falla ned inför Messias

Messias kommer att få den här typen av respekt enligt Psalm 72:11:"Alla kungar skall falla ner för honom, alla hednafolk tjäna honom". Jakob gjorde hishtachavá inför Esau när han mötte honom. Jakob böjde sej ner när Esau kom emot honom med fyrahundra man. Mose gjorde hishtachavá inför sin svärfar Jetro. Rut gjorde hishtachavá inför Boas. Elisas lärjungar böjde sej ner när Elia hade farit till himlen. Det står att lärjungarna gjorde hishtachavá framför Elisa. Vid dessa tillfällen kan vi inte översätta hishtachavá med tillbedjan.

Varför gör man det då i andra texter? Det handlar alltså om tolkningar och att förstå i vilka sammanhang "hishtachavá" förekommer. Handlar det om tillbedjan till Gud eller är det inför en människa som man visar vördnad? I svenska språket har vi olika ord för att skilja på tillbedjan till Gud och att visa en stark vördnad inför någon. Hebreiskan har inte denna nyans, utan det är samma ord.

De vise männen

När vi kommer till Nya testamentet så finner vi ordet "proskyneo" som är en översättning av ordet "hishtachavá". Det används exakt på samma sätt i grekiskan som i hebreiskan.

Matt 2:2 har ordet "proskyneo". "Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom".  (Sv. Folkbibeln)

Vilka var det som sa detta? Vise män från östern, från Babylon! Det kan ha varit judar, om inte så hade de förmodligen fått påverkan och kunskap från messiastroende judar i Babylon som sa att Messias skulle födas och på så sätt fick dom del av profetian om stjärnan i 4 Mosebok 24:17. Dom kom för att hylla det nyfödda Messias-barnet. Tänkte dom: "Det här är den Allsmäktige Guden som har blivit människa"? Hade dom den tron så kanske dom tillbad honom. Det är ju så man har översatt denna text i vissa Biblar. Men för en jude så är det absurt att tillbe ett litet barn. Gud är ingen människa eller en människoson, enligt 4 Mosebok 23:19. Men dom erkände att han är Messias, Konungen, Israels befriare och världens frälsare, att han skulle bli en kommande regent i det befriade och upprättade davidsriket. Vers 11 i samma kapitel: "Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det". Här används ordet "proskyneo".

Proskyneo i Nya testamentet

Matt 8:2: "Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: "Herre, om du vill så kan du göra mej ren".
Här är det samma ord "föll ner för honom" (proskyneo). Andra översättningar använder ordet "tillbad".

Matt 28:17: "Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jeshua fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden". Här har man översatt ordet "proskyneo" med att tillbe inför Jeshua.

Matt 18:26: "Tjänaren föll ner för honom och bad: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig alltsammans".
Här riktas "proskyneo" till en människa. Samma ord som används i Matt 28:17. En människa som föll ner för sin herre och bad om att få betala senare.

Upp.3:9: "Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att dom är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dej kär."
Detta är ett budskap till ängeln, sändebudet i Filadelfia. Ordet "angelos" är en översättning av en hebreisk term för en tjänare i synagogan, synagogsföreståndaren. Så detta var ett budskap till den messianska församlingen i Filadelfia. Det är samma ord som används här som när dom vise männen böjer sej ner inför Jesusbarnet. Här är det alltså tillåtet för människor att göra "proskyneo" inför andra människor. Det är Jeshua som säger att han skall se till att dom kommer och faller ner inför dej. Detta handlar om respekt inför ledaren i församlingen.

Hebr 1:6: Alla Guds änglar skall tillbe honom".  Här talas det också om att änglarna skall falla ner inför Jeshua. Det är samma ord här, "proskyneo".

I Upp 19:10 så föll Johannes ner inför ängeln för att tillbe honom, men ängeln sa: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jeshua. Gud skall du tillbe."

Vad är det för skillnad mellan det som Lot gjorde inför dom två änglarna och det som Johannes gjorde inför ängeln i Uppenbarelseboken? Det är ju samma ord! Lot gjorde "hishtachavá" framför änglarna och Johannes gjorde "proskyneo" framför ängeln. Men Lots änglar sa inte: "Gör inte det! Tillbe Gud".
Men ängeln i Uppenbarelseboken sa: "Gör inte det! ...Gud skall du tillbe".

Det är ju samma ord och samma handling. Utåt sett syntes det ingen skillnad! Varför tillåter de två änglarna att Lot gör det, men inte ängeln i Uppenbarelseboken? Vad är svaret? Ja, jag har ett svar och om ni accepterar det så är vi överens.
Du måste inte tycka som jag, det är helt i sin ordning, men gör du inte det så bör du kunna visa det utifrån Skriften.

Hjärtats attityd avgör

Jag tror att det har med attityden i hjärtat att göra. På vilken nivå ställer du den person som du "faller ned" inför? Man kan alltså inte se det på den yttre handlingen om det handlar om tillbedjan eller en stor vördnad och respekt. Jag bugar mej inför människor, jag hälsar på folk. Det är ett sätt att göra "hishtachavá". Det handlar om respekt! Varför? Därför att det är en människa som är skapad till Guds avbild och värd att respekteras!

Vi har ett alldeles för socialistiskt tänkande i Sverige. Alla är en grå massa. Men du är en unik varelse! Du är en Guds skapelse! Du är värd att respekteras och vördas som människa, även din döda kropp en dag. Människor har blivit beklädda med auktoritet från Herren, till exempel min far och mor, Gud har gett dom auktoritet att vara mina föräldrar. Därför har jag mer respekt för dom än jag har för andra människor, därför att jag har gudsfruktan. Det är Herren som jag respekterar när jag respekterar mina föräldrar, men jag sätter dom inte på Guds plats. Så är det också med Fadern och Sonen. Sonen sitter inte ensam på Faderns tron, det vore en slags ersättningsteologi. Ibland upplever man att människor sätter Jeshua på Faderns plats, att han har ersatt Fadern.

Alla skall falla ned inför Jeshua Messias

När vördnad tar sig uttryck i att man gör "hishachavá" eller "proskyneo", och det riktar sig till ledare, profeter, eller andra mänskliga ledare, så handlar det ju inte om att man tillber dom som Gud. Det kan handla om att visa vördnad inför auktoriteter som är tillsatta av Gud och på så sätt blir Gud hedrad.

Jeshua haMashiach har blivit given all makt i himlen och på jorden. När vi ärar och respekterar hans ställning så blir Fadern ärad och upphöjd, men tillbedjan är endast reserverad för Fadern, den Evige Allsmäktige Guden.
När vi böjer våra knän inför Jeshua Messias så blir Fadern förhärligad.

"Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jeshuas namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jeshua Messias är Herre".  Fil 2:9-11


SLUT