BIBELFORSKARE ANGÅENDE EN SEMITISK GRUNDTEXT TILL NT

"När vi går till Nya Testamentet finner vi att det finns anledningar att anta ett hebriskt eller arameiskt original för Matteus, Markus, Johannes evangelier och för Uppenbarelseboken."

- Hugh J. Schonfield; An Old Hebrew Text of St. Matthew's Gospel; 1927; p. vii

 

"Allt material i de fyra evangelierna kommer från Palestina och det språk som det ursprungligen skrevs på var arameiska, det huvudsakliga språket i landet... "

-C. C. Torrey; Our Translated Gospels; 1936 p. ix

 

"En pionjär när det gäller att studera förhållandet mellan arameiska och grekiska var Charles Cutler Torrey (1863-1956). Hans arbete blev emellertid avbrutet. Som fallet är med ett pionjärarbete måste en del av hans arbete kompletteras. Hans huvudsakliga slutsats går emellertid inte att bortse ifrån. En översättning från arameiska till grekiska måste ha gjorts från en skriven källa och detta inkluderar det fjärde evangeliet. Man kan se att materialet visar att språket var öst-arameiska på grund av jämförelser av parallella avsnitt. En grupp bibelforskare från 1800-talet och fram till idag menar att evangelierna skrevs på grekiska. En annan grupp, bland dem C.C. Torrey, menar bestämt att alla fyra evangelierna, inklusive Apostlagärningarna fram till 15:35, är översatta direkt från en skriven arameisk text. Min egen efterforskning har fört mig till samma position som Torrey, med en övertygelse att evangelierna som helhet är en översättning från arameiska till grekiska."

- Frank Zimmerman; The Aramaic Origin of the Four Gospels; KTAV; 1979

 

"Sålunda var det författaren som vände om och på allvar tog tag i frågan om det ursprungliga språket i det fjärde evangeliet, och som snabbt blev övertygad om att teorin om ett ursprungligt arameiskt manuskript inte var en chimär, utan ett faktum som kunde fullt ut verifieras."

- Charles Fox Burney; The Aramaic Origin of the Fourth Gospel; 1922; p. 3

 

"...detta (gammal-syriska) evangelium enligt Matteus visar att det är byggt på en arameisk originaltext, som var skriven av aposteln själv."

- William Cureton; Remains of a Very Ancient Recension of the Four Gospels in Syriac; 1858; p. vi)

 

"...Uppenbarelseboken skrevs på ett semitiskt språk och att den grekiska översättningen... är en påfallande nära tolkning av originalet."

- C. C. Torrey; Documents of the Primitive Church 1941; p. 160

 

"Vi har därför kommit till den slutsatsen att Uppenbarelseboken som helhet är en översättning från hebreiska eller arameiska..."

- R. B. Y. Scott; The Original Language of the Apocalypse 1928; p. 6

 

"Frågan om den traditionella uppfattningen om Lukas evangelium och Apostlagärningarna är något som intresserar oss, detta på grund av att den vanliga uppfattningen är att Lukas var en hedning som både talade och skrev på till hedningar på grekiska. Verkligheten var istället att Lukas mest troligt skrev på ett semitiskt språk, som Charles Cutler Torrey säger:

När det gäller Lukas så återstår att säga att om det är något av de fyra evangelierna som ger bäst bevis på att det är en översättning till grekiska, så är det Lukas evangelium."

- C.C. Torrey; Our Translated Gospels p. lix