Jag har på senare tid funderat mycket på om berättelsen  om Jesu tillblivelse som människa - som ju enligt NT menar att Jesus var avlad utan en mänsklig pappa ?

1) Vilken syn har man inom den Judiska traditionen på detta ?

2) Jag vet ju (tror jag) att Marias och Josefs släktskap med Konung David, ger Jesus all rätt att kallas Davids son. Räcker inte detta, om man sammantaget förstår att Den Helige Ande tilläts verka i Jesu liv så som vi ju förstår...

3) Att Jesus verkligen var Messias, tror jag också, men jag antar samtidigt att den kristna kyrkans tidiga maktanspråk, kan ha påverkat hur det sk. Nya Testamentet kom att se ut, å då särskilt detta med jungfrufödseln och Marias ställning, som Guds Moder?

Tycker att detta är vämjeligt, och ser ett samband med den sk. treenigheten, som jag anser är en styggelse.

Det vore spännande att få reda på lite mer, sett ur Judiskt perspektiv, från dem som ser Jesus som Messias, hela Jordens Konung !

"Christer"

Shalom Christer.

 

Tack för ditt brev. Här kommer svaren på dina tre frågor:

 

1 ) Jag förmodar att du menar den judiska fariséiska traditionen. Den förnekar radikalt Jeshuas övernaturliga födelse och menar att Mirjam blev till genom en romersk soldat. I Johannes 8:41 finns en indirekt anklagelse mot Jeshua att ha fötts i otukt. I Talmud talas om att han var en oäkting, m.m.

 

2) Enligt Kungliga Kodens grekiska text, som vi har idag, blev Jeshua till genom ett under där inte Josef var inblandad. Personligen tror jag på detta. Det finns emellertid riktningar inom den messianska rörelsen som menar att Josef måste ha varit Jeshuas biologiske fader för att profetian om att vara Davids son GENOM SALOMO skulle uppfyllas. Mirjam var ättling till David genom Natan, se Mirjams släktregister i Lukas.

 

Det går dock att se att båda släktregistren går ihop i Serubbabel, se Matteus och Lukas. Det fanns också en halachah, lag, på den tiden som sade att om en judisk fader gjorde alijah, imigrerade till Israel, och hade med sig ett gossebarn, räknades barnet som rättmätig arvinge till fadern genom faderns vittnesbörd om att det var hans son. Han behövde alltså inte vara barnets biologiska fader, sonen räknades ändå som legitim arvinge. Arvet i Israel gavs ju genom fadern, vilket även innebär arvet till Davids tron, som inte kunde komma genom Mirjam, Jeshuas mor. Det kan förklara varför Josef var tvungen att fly till Egypten. Om han nu inte var

Jeshuas biologiste far fick Jeshua ändå laglig rätt att ärva Davids tron, genom adoption och ett övernaturligt ingripande.

 

3) Ja, den är tyvärr så att den kristna traditionen har maipulerat den grekiska bibeltexten. Det finns flera exempel på hur katolska kyrkan har ändrat och lagt till i Kungliga Kodens (NT´s) texter, ex vis Matteus 28:19 (se www.Toráofmessiah.com/morematthew28.htm) och 1 Johannes 5:7 (se www.bible.org/page.asp?page_id=1186).

 

När det gäller tanken på Guds moder, kommer den från gamla Babylon. Det är en absurd lära av dem som inte vet var Gud är. Hur kan Gud födas? Hur kan Gud dö? Det är hedniska ideer om gudar och halvgudar som ligger bakom en sådan lära.

Det står klart i 4 Mosebok 23:19 att "Gud är inte en människa... inte en människoson". Alltså kan inte Mirjam ha varit Guds moder. Jeshua är en människa, enligt 1 Timoteus 2:5, som i allt var lik sina bröder, enligt Hebréerbrevet 2:17. Men som, till skillnad från andra människor, föddes utan "jetser harah", begärelse till det onda, syndanatur, köttslig natur, 2 Korintierbrevet 5:21; Hebréerbrevet 4:15.

 

Enbart en människa, som dessutom är syndfri, kan representera människosläktet och dö i vårt ställe. Det som föddes fram av Mirjam var en människa, inte en grekisk halvgud!

Däremot fick denna människan fullheten av den Eviges Ande och blev så Mashiach, den (Ande)Smorde, i vilken Eloahs fullhet tog sin boning kroppsligen, Kolosserbrevet 2:9.

 

När det gället treenighetsläran har vi inte möjlighet att gå in på här.

 

Må den Evige välsigna och bevara dig i Messias Jeshua vår Frälsare och Herre!

 

Shaliach Ketriel Blad