Paulus bekänner Jesus som Herren Gud

 

Paulus sammanfattar människans respons på det Gud gjort för att frälsa människan i att ta till sig Jesus och hans försoning. Räddningen är en gåva som tas emot och bejakas genom bekännelsen ’Jesus är herre’ (Rom 10:9-10).

Ordet ’herre’ på det språk som Paulus skriver (kyrios på grekiska) har den generella innebörden av någon som äger någonting, eller har en position av makt/auktoritet. De aspekterna har Paulus naturligtvis med, men inbegriper även andra associationer som mottagarna får när de hör ordet.
Samma Jesusbekännelse förekommer i 1 Kor 12:3. Av Apostlagärningarna framgår att en del av medlemmarna i Korintförsamlingen hade judisk bakgrund (Apg 18:1-11). De som kom från synagogans miljö var vana att höra Bibeln läsas på grekiska, sannolikt ur den översättning som går under namnet Septuaginta. De hade lärt sig att ordet kyrios (’herre’) refererade till Gud i Gamla testamentet.
I Septuaginta används kyrios både om Guds egennamn (JHWH, i till exempel Ps 23:1) och hebreiskans motsvarande ord för ’herre’ (adonai, i t ex Ps 110:1). Det innebär att mottagarna av Paulus brev som var insatta i Bibeln gör den kopplingen, att bekännelsen av Jesus som herre innebär att han identifieras med Herren Gud i Gamla testamentet.

Att Paulus medvetet gör den kopplingen framgår av den tredje förekomsten av bekännelsen ’Jesus är Herre’, nämligen Fil 2:11. Där proklamerar han i de tidigare versarna att Jesus fått det ’namn som står över alla andra namn’. Namnet är personen, och det namn som Jesus bär är Guds eget Namn (JHWH). Guds egennamn var outtalbart för judar redan vid denna tid. I stället används omskrivningar som ’Himlen’ eller ’Namnet’. Ännu i vår tid är det brukligt bland ortodoxa judar att säga ’Namnet’ när man syftar på Gud.

Slutsatsen blir att den som bekänner ’Jesus som Herre’ både uttalar sin överlåtelse till Jesu herravälde och att han sätter sin tilltro till att han ska bli omhändertagen, men också att den nya ägaren själv är den Gud som räddar.


 

GÖRAN LENNARTSSON, LÄRARE I NT VID PINGST-FÖRSAMLINGARNAS TEOLOGISKA SEMINARIUM (PTS) I UPPSALA
 

Publiceringsdatum: 2007-06-27
Avdelning: Opinion, Insändare
Källa: Dagen