Allvarligt att Halldorf okritiskt godkänner doktriner

Peter Halldorf skriver i en artikel i Dagen 15/6 att det var de första kristnas erfarenheter och upplevelser av Gud som ligger till grund för den kristna treenighetsläran. När det gäller generationerna efter apostlarna så ligger det säkert en hel del i Halldorfs påstående. Det är däremot mycket allvarligt när en respekterad kristen ledare helt okritiskt godkänner ett sådant förfaringssätt att etablera doktriner.
Halldorf fortsätter med att konstatera att ifrågasättandet idag utav treenighetsläran ”framförs konsekvent med bibelord som stöd.” Frågan är vad som bör ligga till grund för en lära: upplevelser och erfarenheter eller det skrivna Ordet?

Halldorfs resonemang att om vi accepterar NT:s kanon så måste vi också därmed acceptera kyrkofäderna som gett oss denna kanon håller inte. Vi kan bara jämföra med hur GT:s kanon kom till. Denna kanon, som alla protestanter idag är helt eniga om, stadfästes i slutet av det första århundradet utav Stora Rådet i Javne lett av Rabbi Akiva.

Denne Akiva var inget helgon precis. Han startade det andra judiska upproret mot Rom genom att utropa Bar Kochba till det judiska folkets befriare och messias. Detta katastrofala misstag att utse en falsk messias ledde bland annat till ett blodbad där nästan hälften av alla judar mördades av Rom. Just de Skrifter som Akiva kanoniserade avslöjade ju på flera punkter Bar Kochba som en falsk messias.

Det är ett lika stort misstag att tro att allt som kyrkofäderna gjorde och lärde måste vara rätt och lett av Guds Ande eftersom de stadfäste NT:s kanon. Detta är en enorm tankefälla som vi inte får gå på. Det Niceamötet gjorde (precis som rabbinerna gjorde före dem i Javne när det gäller GT) var främst att de bekräftade vad som redan var känt sedan apostlarnas dagar; vilka skrifter som utgjorde kanon. Precis som Herren i sin försyn kunde använda Jesusförnekande judar i Javne, så kunde han göra detsamma med antisemitiska kristna ledare i Nicaea.

Och framför allt: det är precis som Halldorf skriver just denna kanon som alltid används idag för att visa att treenighetsläran är felaktig. I dag måste vi välja mellan kyrkofäderna eller de ofelbara, heliga Skrifter som utandats av Gud själv. Vilken av dessa två är det vi vill acceptera som grund för tron?

Vi måste vara ärliga och ställa oss frågan: vilken frukt blev det av kyrkofädernas läror och undervisning? Vad blev slutresultatet när de var färdiga? En avskiljd och ren församling fylld av Guds Ande redo för Jesu återkomst? Ingalunda. Med facit i hand vet vi ju alla att det blev det rakt motsatta. För varje ny doktrin som etablerades av dessa bland många i dag så vördade och aktade fäder så ledde det bara längre och längre utför till dess att livet så småningom nästan helt försvann. Av frukten ska man känna trädet sa Jesus.

Ingen kan med bästa vilja i världen påstå att det pågår en genomgripande väckelse idag i vårt land. Om vi vill vända åter till de urgamla stigarna och källorna som leder till liv och förnyelse så låt oss för allt i världen inte stanna vid kyrkofäderna och deras läror utan precis som i pingstväckelsens början sträva efter att gå hela vägen tillbaka till apostlarna och profeterna som gav oss de Heliga Skrifterna och sedan be om Andens uppenbarelse av Ordet. Detta har genom alla tider alltid varit vägen till sann väckelse och det är den vägen vi måste välja idag.

LARS ENARSON

Publiceringsdatum: 2007-06-27
Avdelning: Opinion, Insändare
Källa: Dagen