Kyrkofädernas antisemitism kan inte tänkas bort

 

I Dagen den 8 juni gavs jag tillfälle att i en artikel på kultursidan berätta om den antisemitism som var så framträdande i kyrkofädernas förkunnelse och den i mina ögon destruktiva teologiska och politiska kamp som delar av fornkyrkan förde mot judiska bruk. Samma dag kunde tidningens läsare ta del av nyheten om en avgående pingstpastor som hade ifrågasatt tron på treenigheten efter att under en tid sökt efter kristendomens hebreiska rötter. Sedan dess har det förts en debatt i tidningen om tre-enighetsläran, Bibelns kanon och nu senast om kyrkofädernas status.

Med anledning av det som skrivits vill jag göra två reflektioner. För det första, rädslan för felaktig förkunnelse får inte bli något som hindrar oss från att återupptäcka kristendomens judiska rötter. Detta sökande har åtminstone jag ägnat mig åt med en stor nyfikenhet och glädje - utan att för den skull känna att jag måste förkasta Bibelns vittnesbörd om hur Gud, den Ende, ”ger sig till känna som Fader, Son och Ande”, för att citera ett av Peter Halldorfs inlägg.
Men för det andra vill jag också framhålla - och på denna punkt är jag uppenbarligen inte lika överens med Halldorf - att kyrkofäderna i flera avseenden faktiskt avföll från den ”nytestamentliga mönsterbilden” och inte minst genom sin våldsamma antisemitism ”helleniserade” delar av den apostoliska församlingens tro. Kyrkofädernas anti-semitism är ett faktum som möjligen kan kännas besvärande men som inte går att tänka bort, hur mycket man än beundrar och vördar sådana ”församlingspastorer” som Chrysostomos och Ambrosius.

Den som vill göra kyrkofädernas förkunnelse till normen för kristen tro och hävda att fäderna ”traderade” den apostoliska tron till kyrkan, får alltså stora problem. Åtminstone när det gäller antisemitismen (men det finns naturligtvis åtskilligt annat man både kan och bör ifrågasätta) måste kyrkofäderna förkastas. För vem kan hävda att denna hatets och föraktets teologi, den antijudiska bibeltolkning och världsbild som kyrkofäderna var så ivriga att torgföra, handlade om ”flammande kärlek till Guds ord” eller ”försvar av den apostoliska tron mot irrläror”?

PER HAMMARSTRÖM,
Publiceringsdatum: 2007-07-06
Avdelning: Opinion, Insändare
Källa: Dagen