Fortfarande är Gud bara en

Jag läste med bestörtning i Petrus nr 3 under tema påsk: "De slutade att hålla sabbat på lördagen, en sedvänja som under 1500 år rotat sig i judens vardag. Efter det att denne snickare från Nasaret uppstod på en söndag firade hans lärjungar i stället söndagen som vilodag".

Var i Bibeln finns detta belagt? Man slutade givetvis inte med att vara jude efter Jesu uppståndelse. Mästaren gick varje sabbat till synagogan, så även lärjungarna.

Sedvänjan med sabbatsdagen var ju även långt mer än 1 500 år - ja faktiskt ända från skapelsen eftersom det står skrivet att Gud vilade på den sjunde dagen. På Sinai berg gavs budorden och vi har lärt oss dem.

Gud uppmanar på många ställen i Gamla testamentet att man ska hålla sabbaten för att bli välsignad. Men Luther dristade sig att ändra budordet för att anpassa det till gängse tradition.

Jesus utgav sig aldrig för att vara Gud. Hur kan man undervisa en sådan villfarelse? Det står i ovannämnda Petrus: "De lärde att Jesus var Gud vilket stred mot all judisk förståelse av att Gud är en". Var står det skrivet? Gud är väl fortfarande bara en? Jesus säger i Matt

5:18: "Innan himlen och jorden förgår, ska inte en enda bokstav, inte en enda prick i lagen förgå, förrän det allt har fullbordats."

Inga dogmer i den kristna kyrkan får sättas framför det skrivna ordet! Inte undra på att man förr förbjöd "vanliga människor" att läsa Bibeln. Tänk om de kunde börja ifrågasätta vad kyrkofäderna föreskrivit som stred mot Ordet. Nu måste vi verkligen börja reagera på allt som smyger sig in i kristenheten. Upp till bevis - om någon kan - med bibelord och inte dogmer.

RUTH BLADH,

MÅNGÅRIG BIBELLÄSARE

Publiceringsdatum: 2007-05-22

Avdelning: Opinion, Insändare

Källa: Dagen