Den sjunde månadens högtider

Yom Teruá – 1:a och 2:a dagen i 7 månaden – från solnedgången den  till solnedgången den – inget förvärvsarbete eller kreativt arbete görs. Firas genom att äta fint och ha möten inför den Evige i församlingen.

Yom Kippur – 10:e dagen i 7 månaden – från solnedgång till solnedgång  – inget förvärvsarbete eller kreativt arbete görs. Total fasta. Möte inför den Evige i församlingen för offentlig syndabekännelse och bön

Första och andra dagen i Suckot – 15:e och 16:e dagen i 7 månaden  – Inget förvärvsarbete eller kreativt arbete görs, det är tillåtet att laga mat. Firas genom att äta fint och ha möten inför den Evige i församlingen. Man bör äta och vistas i en sucka så mycket som det går, beroende på vädret.

Mellandagarna i Suckot – 17:e till 20:e dagen i 7 månaden – Förvärvsarbete tillåtet. Finare mat än vanligt. Man bör äta och vistas i en sucka så mycket som det går, beroende på vädret.

Hoshanna Rabbà/7:e dagen i Suckot – Förvärvsarbete tillåtet. Finare mat än vanligt. Man bör äta och vistas i en sucka så mycket som det går, beroende på vädret.

Shemini Atseret och Simchat Torà – 22:a och 23:e dagen i 7 månaden –  Firas genom att äta fint och ha möten inför den Evige i församlingen.

Synagogornas bibeltexter:

Rosh HaShanà dag 1: 1 Mos 21:1-34; 4 Mos 29:1-6; 1 Sam 1:1-2.10. Dag 2: 1 Mos 21:1-24; 4 Mos 29:1-6; Jeremia 31:1-19.

Jom Kippur: Morgon: 3 Mos 16:1-34; 4 Mos 29:7-11; Jesaja 57:14 – 58.14. Eftermiddag: 3 Mos 8:1-30; Jona 1:1 –  4:11; Mika 7:18-20.

Suckot dag 1: 3 Mos 22:26-23:44; 4 Mos 29:12-16; Sakarja 14:1-21.

Suckot dag 2: 2 Mos 33:12 – 34:26; 4 Mos 29:17-19; Hesekiel 38:18 – 39:16.

Suckot dag 3: 2 Mos 33:12 – 34:26; 4 Mos 29:20-22; Hesekiel 38:18 – 39:16.

Suckot dag 4: 2 Mos 33:12 – 34:26; 4 Mos 29:23-25; Hesekiel 38:18 – 39:16.

Suckot dag 5: 2 Mos 33:12 – 34:26; 4 Mos 29:26-28; Hesekiel 38:18 – 39:16.

Suckot dag 6: 2 Mos 33:12 – 34:26; 4 Mos 29:29-31; Hesekiel 38:18 – 39:16.

Hoshannà Rabbà: 2 Mos 33:12 – 34:26; 4 Mos 29:32-34; Hesekiel 38:18 – 39:16.

Shemini Atseret: 5 Mos 14:22 – 16:17; 4 Mos 29:35 – 30:1; I Kung 8:54-66.

Simchat Torà: 5 Mos 33:1-34:12; 1 Mos 1:1-2:3; 4 Mos 29:35-30:1; Josua 1:1-18 (Sefardisk tradition: Josua 1.1-9).