Romerska datum för Pesach år 5777 [2017]

Den 10 april - vid solnedgången börjar 15:e nissan som är den 1:a dagen i Pesach. Det är en extra högtidsdssabbat då det är tillåtet att laga mat. Den sjunde och sista dagen i Pesach slutar den 21 nissan (17 april då solen går ned) men i diasporan firar man en dag extra enligt judisk tradition. Den sjunde dagen är också en extra sabbatsdag då den Evige befallt att Israel skall ha en högtidssammankomst. Då är det också tillåtet att laga mat. 

3 Mosebok 23:4-8

Detta är den Eviges högtider, de avskilda sammankomster som ni skall utlysa på bestämda tider:

I första månaden, vid aftontiden på fjortonde dagen i månaden, är den Eviges pesach (påsk). Och på femtonde dagen i samma månad är den Eviges osyrade bröds högtid. Då skall ni äta osyrat bröd i sju dagar. 

På den första dagen skall ni hålla en avskild sammankomst. Ni skall då inte utföra något arbete. Och ni skall offra eldsoffer åt den Evige i sju dagar. På sjunde dagen skall ni åter hålla en avskild sammankomst, och då skall ni inte utföra något arbete.

5 Mosebok 16:1-8

Ge akt på månaden för Aviv och fira den Eviges, din Elohims, pesach- högtid. Ty i månaden för Aviv förde den Evige, din Elohim, dig ut ur Mitsrajim om natten. Du skall slakta pesach-offer åt den Evige, din Elohim, av småboskap och nötboskap på den plats som den Evige utväljer till boning åt sitt namn. Till offret skall du inte äta något syrat. I sju dagar skall du äta osyrat bröd, betryckets bröd. 

Ty snabbt drog du ut ur Mitsrajims land. Så länge du lever skall du därför komma ihåg den dag då du lämnade Mitsrajims land. I sju dagar skall man inte se någon surdeg hos dig inom hela ditt område, och av det som du slaktar om kvällen på den första dagen skall inget lämnas kvar över natten till morgonen.

Du får inte slakta pesach-offret i vilken som helst av de städer som den Evige, din Elohim, ger dig, utan endast på den plats som den Evige, din Elohim, utväljer till boning åt sitt namn. Där skall du slakta pesach-offret om kvällen när solen går ner vid den tid då du drog ut ur Mitsrajim. Du skall grilla det och äta det på den plats som den Evige, din Elohim, utväljer och om morgonen skall du vända tillbaka och gå till dina tält. Sex dagar skall du äta osyrat bröd och på sjunde dagen skall högtidsförsamling hållas åt den Evige, din Elohim. Då skall du inte utföra något arbete.