Kyrkan har inte monopol på de judiska Skrifterna

 

”Vilket företräde har då judarna? ... Guds Ord har anförtrotts åt dem” (Rom 3:1-2).
Bibelns 66 andeinspirerade Skrifter gavs inte till den kristna kyrkan utan till det judiska folket. Himlen gav inte kyrkan makt att bestämma vilka skrifter som ska ingå i kanon. Kyrkan erkänner ”GT:s” kanon som rabbinerna etablerade i Javne år 90. När kyrkan kanoniserade ”NT” byggde man på den grund som de messiastroende judiska ledarna redan lagt. Man erkände det som skrivits av Messias lärjungar och deras efterföljare och som ansågs som inspirerad Skrift inom rörelsen (2 Pet 3:16).

Så länge den snabbt växande messiasrörelsen leddes av judar hölls hedendomen utanför eftersom nykomlingarna var tvungna att lämna sina avgudar och seder. Genom omvändelse och tro på judarnas Frälsare kom massor av hedningar in i den tro som en gång för alla överlämnats till judarna, för ”frälsningen kommer från judarna” (Joh 4:22).

Men när de judiska ledarna dog ut togs rörelsen över av ledare med anti-judisk hellenistisk bakgrund. De inympade grenarna förhävde sig över de naturliga och ansåg sig bära roten (Rom 11:18). Tron omformades med nya idéer. Man förkastade judarna och tog sig en ny identitet och ändrade innebörden av ordet kristen. En ny religion skapades.

Det grekiska språket och den grekiska filosofin ansågs överlägsna hebreiskan och judisk skriftförståelse. De grekiska bibelöversättningarna sades vara inspirerade. Bibelns budskap förvandlades så från ande och liv till filosofiska lärosatser. Eftersom hellenismen lär att idévärlden är den verkliga blev det tillräckligt att tänka rätt för att bli frälst. Den Athanasiska trosbekännelsen lär att man måste tänka på ett visst sätt om de tre personerna i gudomen för att bli salig. Man går evigt förlorad om man inte tänker exakt rätt!

De hebreiska Skrifterna lär att man blir frälst genom hjärtats tro och munnens bekännelse. Kyrkan lär att man blir frälst om man tänker rätt om treenigheten. De hebreiska Skrifterna lär att man måste vända om från synd för att bli frälst. Kyrkan lär att man måste anta mänskligt formulerade trossatser för att bli frälst. De hebreiska Skrifterna lär att den som har Sonen har livet. Kyrkan lär att den som inte tänker rätt om Sonen går evigt förlorad. Kyrkans budskap är väsensskilt från Bibeln!

Den filosofiska treenighetsläran kom till 350 år efter Messias. Denna ”kärlekslära” påtvingades sedan folket. Om de inte accepterade blev de dödade. Speciellt angreps de judar som vägrade att byta den ursprungliga tron om att den Evige bara är en, och inte en människa eller en människoson (4Mos 23:19). I slutet av 300-talet ändrade kyrkan hänsynslöst flera bibeltexter för att få dem att passa in i sin nyskapade treenighetslära, bland annat Matt 28:19 och 1 Joh 5:7.

Den kristna kyrkan har inte monopol på de 66 hebreiska bibelböckerna. Är det inte dags att erkänna att dessa Skrifter är judiska och måste tolkas hebreiskt för att förstås rätt?

Man kan vara frälst och tro på hela Bibeln utan att kalla sig kristen. Man kan också vara född av Anden utan att tro på treenighetsläran. ”Så har vi bara en Gud, Fadern ... och en Herre, Jesus Kristus ... Den kunskapen finns dock inte hos alla” (1Kor 8:6-7a).

”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3).


Ketriel Blad, TEOLOGIE DOKTOR  
Publiceringsdatum: 2007-06-27
Avdelning: Opinion, Debatt
Källa: Dagen